WebcamMax Free 7.2.6.8

WebcamMax Free 7.2.6.8

CoolwareMax – 10,2MB – Freeware – Windows
ra khỏi 15 phiếu
image/svg+xml 2017 Editor's Choice
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Add videos, pictures and effects to virtual/real webcam and broadcast on messengers. Work for all webcam programs (MSN, Yahoo, Camfrog, YouTube, ICQ, AIM, Skype, Paltalk, ANYwebcam, Stickam and etc). Add a variety of effects over webcam. Download thousands of online effects. Record video with effects and broadcast on YouTube or your Blog. Share your screen with friends. Play movie for friends or trick them with a fake video. Select Webcam, Screen, Movie or Picture as the PinP Source. Paint on the video box directly.

Tổng quan

WebcamMax Free là một Freeware phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi CoolwareMax.

Phiên bản mới nhất của WebcamMax Free là 8.0.7.6, phát hành vào ngày 15/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

WebcamMax Free đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 10,2MB.

Người sử dụng của WebcamMax Free đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho WebcamMax Free!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản